Dnes končí první upisovací období Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes končí první upisovací období emise Dluhopisu Republiky, nového dluhopisu pro občany. Zájemci o státní dluhopisy si mohou ještě dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin pořídit Dluhopis Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.).

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je možné uhradit až do 23. 1. 2019. Do tohoto data musí být peněžní prostředky připsány na účtu, v opačném případě bude žádost o úpis stornována.

Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., na platební účet ČSOB, a. s.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jednotlivým upisovatelům o Dluhopis Republiky nezasílá individuální výzvy k provedení platby a že upisovatelé rovněž nemusí čekat na doručení jakýchkoliv přihlašovacích údajů. Cena úpisu se hradí na základě údajů vyplněných v žádosti o úpis. Veškeré údaje potřebné k zadání platebního příkazu jsou upisovatelům, kteří podávali žádost o úpis prostřednictvím elektronického přístupu k majetkovému účtu, také k dispozici na úvodní stránce elektronického přístupu v sekci Přehled požadavků, po otevření odkazu u zadaného Požadavku na úpis.

Souhrnná informace k úpisu Dluhopisu Republiky bude k dispozici na stránkách Ministerstva financí v pondělí 21. 1. 2019, detailnější informace ke státním dluhopisům pro občany pak budou zveřejněny 1. 2. 2019 ve 14.00 hodin.

Dne 21. 1. 2019 bude zahájeno další upisovací období s datem emise 1. 4. 2019, které bude ukončeno dle emisních podmínek 15. 3. 2019. I v tomto období bude možné dluhopisy upsat pomocí elektronického přístupu k majetkovému účtu a poboček ČSOB, a. s. Bližší informace k navazujícímu upisovacímu období a výnosy Dluhopisu Republiky budou dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí v pondělí 21. 1. 2019.