VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry spořicích státních dluhopisů vydávaných dne 12. 12. 2012
Státní spořicí dluhopis  Diskontovaný  Prémiový PICTOGRAM - 5letý kuponový spořicí státní dluhopis  Kuponový PICTOGRAM - 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis Reinvestiční  Proti-inflační
Upisovací období 1. tranše 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012 5. 11. – 30. 11. 2012 10. 5. – 31. 5. 2012
Upisovací období 2. tranše - - - - 5. 11. – 30. 11. 2012
Datum emise tranše 12. 12. 2012 12. 12. 2012 12. 12. 2012 12. 12. 2012 12. 12. 2012
Datum splatnosti emise 12. 6. 2014 12. 12. 2015 12. 12. 2017 12. 12. 2017 12. 6. 2019
Jmenovitá hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 97 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 970 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení 5 000 000 ks
Typ úročení diskont* pevná úroková sazba s prémií v posledním roce rostoucí pevná úroková sazba rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu** NE NE NE ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti 1x ročně 1x ročně při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO ANO ANO ANO
Možnost reinvestice jmenovité hodnoty ANO ANO ANO ANO ANO
* rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
** výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet