MF eviduje sumu objednávek spořicích státních dluhopisů ve výši 1,45 mld. Kč

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

Ministerstvo financí eviduje ke konci upisovacího období jarní emise spořicích státních dluhopisů žádosti o úpis v celkové jmenovité hodnotě 1,45 mld. Kč.

Největší zájem občané projevili o pětiletý reinvestiční dluhopis (cca 77 % objednávek) a proti-inflační dluhopis (cca 19 % objednávek). Celkem ministerstvo obdrželo 3 242 objednávek. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů ve čtvrtek 12. června 2014.

Díky parametrickým úpravám emisních podmínek došlo v souladu se záměrem Ministerstva financí snížit v letošním roce celkovou výpůjční potřebu státu na finančních trzích také ke snížení prodaného objemu spořicích státních dluhopisů. Ministerstvo financí vítá, že přestože se podmínky emise výrazně přiblížily podmínkám na trhu dluhopisů pro institucionální investory, poptávka občanů se zájmem o nejkonzervativnější a nejstabilnější formu zhodnocování úspor zůstala zachována.

„Našim cílem bylo nabídnout snadný přístup ke státním dluhopisům občanům, kteří preferují nejbezpečnější způsob zhodnocení svých úspor, nikoliv maximalizovat prodaný objem tak, jak se to dělo v minulých letech“, uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Pokud bychom emisní podmínky neracionalizovali, museli bychom ještě více omezit emise ostatních státních dluhopisů, což by se státu prodražilo,“ dodal s tím, že nejlevnějším zdrojem financování zůstává běžný domácí dluhopisový trh, na kterém vedle poklesu výnosů zaznamenává Ministerstvo financí také zvýšenou poptávku po českých státních dluhopisech podél celé výnosové křivky oproti předchozím letům.

Přes šest procent z celkového počtu evidovaných objednávek spořicích státních dluhopisů bylo podáno prostřednictvím internetu. V loňském roce, kdy se přímý elektronický kanál testoval, se jich touto cestou podalo 0,4 procenta. Počet držitelů spořicích státních dluhopisů vzrostl na téměř 100 tisíc.