Jak investovat

Finančně zaměřené rady pro jednoduché pořízení a správu investovaných finančních prostředků prostřednictvím nejbezpečnějšího konzervativního způsobu spoření jakým jsou spořicí státní dluhopisy.

ilustrace

Příručka investora

Podrobný průvodce nákupem spořicích státních dluhopisů, který ulehčuje pořízení nejlépe vyhovujícího investičního nástroje a vede k úspěšnému zhodnocení finančních prostředků.

Upisovací období

Pro každou emisi spořicích státních dluhopisů je stanoveno upisovací období, ve kterém je možné si pořídit spořicí státní dluhopisy prostřednictvím smluvních distributorů Ministerstva financí.

Reinvestice jmenovité hodnoty

Při reinvestici celkové jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů nebo její části, popř. posledního výnosu dluhopisů, se k datu splatnosti nevyplácí peněžní prostředky bezhotovostním převodem na platební účet vlastníka dluhopisů, ale jsou reinvestovány do předem určených spořicích státních dluhopisů.

Přehled poplatků

Spořicí státní dluhopisy jsou dostupné pro široký okruh drobných investorů a právnických osob, které mohou v souladu s emisními podmínkami upisovat spořicí státní dluhopisy, a jejich pořízení po úhradě jejich ceny není zatíženo žádnými poplatky. Zpoplatněny jsou pouze nadstandardní služby.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

Pilotní provoz elektronického přístupu ke správě majetkového účtu umožňuje vlastníkovi spořicích státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup k informacím o stavu majetkového účtu, podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či splacení spořicích státních dluhopisů před stanovenou dobou splatnosti a případně měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu.