Dluhopis Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Je tomu již 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu můžeme v letošním roce oslavit již stoleté výročí naší republiky. Příští rok, rok 2019, se pak ponese v duchu oslav dalšího významného výročí a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti takto významného jubilea emituje nový spořicí státní dluhopis, který nese název Dluhopis Republiky a který směřuje k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

Dluhopis Republiky

Jde o státní dluhopis pro občany emitovaný při příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky.

Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit ke spuštění projektu vzhledem k aktuálnímu vývoji výnosů státních dluhopisů a navyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny.

Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Typ dluhopisu

Reinvestiční státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let s rostoucími ročními kupóny a prémiovým posledním kupónem k posílení motivace držet dluhopisy do splatnosti. Minimální hodnota je stanovena na 1 000 Kč, maximální je omezena na 1 mil. Kč v rámci jedné emise.

Výnosy

Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

Komu jsou dluhopisy určeny

Okruh osob, které si mohou dluhopis pořídit a vlastnit, je omezen pouze na fyzické osoby.

Kde a jak nakoupit

Prodej nově probíhá nepřetržitě každý den, neboť jednotlivá upisovací období na sebe bezprostředně navazují. Dluhopisy lze upsat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím vybraných poboček Československé obchodní banky, a. s. Podáním žádosti o úpis u distributora bude upisovatelům automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

 


 

Otázky a odpovědi

Jak funguje reinvestiční dluhopis?

Jedná se o zaknihovaný cenný papír s dobou do splatnosti 6 let určený výhradně fyzickým osobám.

Výnos dluhopisů nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů na majetkový účet klienta. Počet kusů spořicích státních dluhopisů vlastněných občanem se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Proč opět korunové dluhopisy? Neumožní nepřiměřenou daňovou optimalizaci?

Zákon do konce roku 2012 říkal, že se základ daně pro uplatnění srážkové daně u každého cenného papíru zaokrouhluje na celé koruny dolů. U korunových dluhopisů to tedy znamenalo daň v nulové výši. Řada firem však tuto legislativní mezeru využila k daňové optimalizaci. Novela zákona o daních z příjmů tuto praxi od 1. 1. 2013 změnila a na celé koruny dolů není zaokrouhlován základ daně z každého cenného papíru zvlášť, ale v součtu za všechny, čímž odpadl prostor pro nežádoucí daňové optimalizace v případě cenných papírů vydávaných ve jmenovité hodnotě 1 Kč.

Zůstal však zachován prvořadý účel korunových dluhopisů a to jednoduché reinvestování výnosu. Majitelé státních spořících dluhopisů nedostávají vyplacené úroky, ale navyšuje se jim počet držených dluhopisů.

Proč stát vydává dluhopisy, nemá dostatek prostředků?

Nikoli, důvodem není nedostatek finančních prostředků státu, ale snaha zpřístupnit část státního dluhu občanům. Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za takových podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Nebylo by pro stát výhodnější půjčit si na finančním trhu?

Průměrný výnos bude stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu.

Jaká je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise?

Celková jmenovitá hodnota emise není předem stanovena. Každá emise je jasně časově omezena a jednotlivé emise na sebe navazují tak, aby byl zachován kontinuální prodej.

Jaká je minimální hodnota investice?

Minimální hodnota je stanovena na 1 000 Kč, maximální je omezena na 1 mil. Kč v rámci jedné emise.

Jak za dluhopisy zaplatit?

Cenu aktuálně upisované emise Dluhopisu Republiky je možné uhradit dle emisních podmínek kdykoliv během upisovacího období. Peněžní prostředky musí být připsány na účtu ke stanovenému dni.

Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce ČSOB na platební účet ČSOB.

Podléhá dluhopis zdanění?

Dluhopis Republiky podléhá standardní 15% srážkové dani, za jejíž odvedení odpovídá Ministerstvo financí prostřednictvím administrátora výplat výnosů státních dluhopisů, kterým je Česká národní banka. Do daňového přiznání se příjem z Dluhopisu Republiky již neuvádí.

Proč je partnerem pouze jedna banka?

Ministerstvo financí oslovilo největší hráče na trhu s rozsáhlou pobočkovou sítí, ČSOB, Komerční banku a Českou spořitelnu. Cílem bylo stanovit takové podmínky spolupráce, které minimalizují náklady spojené s projektem.

Na nabídku zareagovala pouze jedna z bank, Ministerstvo financí je však stále otevřeno možnosti zapojení dalších partnerů.

 


 

Dokumenty ke stažení