Kontakty

Ministerstvo financí

Informační e-mailové adresy Ministerstva financí - DluhopisRepubliky@mfcr.cz, sporicidluhopisy@mfcr.cz

Distributoři

Distributoři jsou smluvními partnery Ministerstva financí, prostřednictvím kterých lze požádat o úpis, tj. pořízení státních dluhopisů. Distributoři poskytují další navazující služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Distributoři, jejichž prostřednictvím je možné žádat o úpis Dluhopisu Republiky, jsou:

DLUHOPIS REPUBLIKY
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

Seznam distributorů poskytujících navazující služby pro předchozí emise státních dluhopisů pro občany naleznete v následující tabulce. V případě, že jste vlastnil/a některou z předchozích emisí, může Vám být prostřednictvím níže uvedených distributorů zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

PŘEDCHOZÍ EMISE STÁTNÍCH DLUHOPISŮ
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Komerční banka, a.s. 800 150 250
(po – pá, 8 – 17)
http://www.kb.cz/

Komerční banka, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky.

J & T BANKA, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky. Poskytuje pouze navazující služby související se spořicími státními dluhopisy s datem emise 12. 6. 2012, 12. 12. 2012 a 12. 12. 2013.

ElEKTRONICKÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu umožňuje podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení spořicích státních dluhopisů. Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu naleznete na: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu nebo se obraťte na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Pokud potřebujete znovu zaslat přihlašovacích údaje, kontaktujte informační linku z Vašeho mobilního telefonu a po ověření Vám tyto údaje budou zaslány znovu.

Informační linka E-mailová adresa

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

221 832 185
(po – pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00)
dotazy@cdcp.cz