Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 23. 9. 2019

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí umožňuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného přístupu podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů bez nutnosti návštěvy smluvního distributora. Vlastníkovi je také umožněno měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, adresa apod. 

Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je zdarma, stejně jako veškeré služby, jejichž využití je zde umožněno. Bezplatné poskytování služeb prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zahrnuje i generování výpisů z majetkového účtu (365krát ročně, 1krát denně), které uživateli elektronického přístupu plně nahrazují papírové výpisy. Požadavky týkající se státních dluhopisů je možné podávat rovněž osobně prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů a to za podmínek stanovených dle platného ceníku.

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je možné jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů či nikoliv.

  • Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany a mám v samostatné evidenci státních dluhopisů uvedeno telefonní číslo mobilního telefonu -> O zřízení elektronického přístupu můžete požádat telefonicky, prostřednictvím informační telefonní linky Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.: +420 221 832 185 (Po – Pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00). Za účelem zřízení elektronického přístupu je nezbytné na informační linku zavolat z mobilního telefonu, který je zapsán v samostatné evidenci státních dluhopisů. Po ověření osobních údajů budou žadateli zaslány přihlašovací údaje. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů. V případě, že při ověřování nedojde ke shodě údajů, je možné o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu požádat pouze prostřednictvím smluvního distributora. Na infolinku tedy nelze po neúspěšném ověření volat opakovaně.
  • Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany, ale nemám v samostatné evidenci státních dluhopisů uvedeno telefonní číslo mobilního telefonu -> Elektronický přístup lze zřídit osobně a to podáním Žádosti o zápis změny údajů u kteréhokoli ze smluvních distributorů. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se státními dluhopisy, naleznete zde: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst. Z hlediska doby vyřízení je výhodnější navštívit distributora, u kterého již byla podána Žádost o úpis nebo jiná žádost související se státními dluhopisy. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů od podání žádosti. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.
  • Dosud jsem nevlastnil/a státní dluhopisy -> Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je automaticky zřízen každému, kdo podá žádost o úpis Dluhopisu Republiky prostřednictvím distributora, a to po uhrazení ceny pořizovaných dluhopisů. Přihlašovací údaje jsou vygenerovány a zasílány do 14 dnů po připsání ceny pořizovaných dluhopisů na platební účet smluvního distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Elektronický přístup může být rovněž zřízen na základě Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, kterou je možné podat na vybraných pobočkách distributora Dluhopisu Republiky. Jedná se o nově zavedenou zpoplatněnou službu, která umožní úpis dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu bez nutnosti nejprve pořídit dluhopisy na pobočce distributora.

    Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který zároveň zajišťuje případné reklamace přihlašovacích údajů na e-mailové adrese: dotazy@cdcp.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00). Pokud Vám byl elektronický přístup v minulosti zřízen, ale již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Více informací naleznete zde.