Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí umožňuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného přístupu zdarma a bez nutnosti návštěvy distributora podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů. Vlastníkovi je také umožněno měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, adresu apod. 

Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/.

Dluhopis Republiky

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je automaticky zřízen každému vlastníku Dluhopisu Republiky v případě podání Žádosti o úpis prostřednictvím smluvního distributora.

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je zdarma, stejně jako veškeré služby, jejichž využití je zde umožněno. Požadavky podávané osobně prostřednictvím vybraných poboček Československé obchodní banky, a.s., jsou zpoplatněny dle platného ceníku. Bezplatné poskytování služeb prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zahrnuje i generování výpisů z majetkového účtu, které uživateli elektronického přístupu plně nahrazují papírové výpisy. Výpisy z majetkového účtu pro emise Dluhopisu Republiky proto nejsou zasílány poštou, vzhledem k tomu, že si je uživatel elektronického přístupu může vytisknout kdykoliv a k jakémukoliv datu.

Předchozí emise státních dluhopisů

O zřízení elektronického přístupu může požádat také vlastník státních dluhopisů vydaných v přechozích emisích, a sice podáním Žádosti o zápis změny údajů u kteréhokoli z distributorů. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se státními dluhopisy, naleznete: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst. Z hlediska doby vyřízení je výhodnější navštívit distributora, u kterého již byla podána Žádost o úpis nebo jiná žádost související se státními dluhopisy.

Přihlašovací údaje

Pro zřízení elektronického přístupu k majetkovému účtu je nutné v Žádosti o úpis či v Žádosti o zápis změny údajů uvést číslo mobilního telefonu (tedy nikoli pevnou linku). Na základě žádosti jsou poté automaticky vygenerovány přihlašovací údaje. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů. Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který zároveň zajišťuje případné reklamace přihlašovacích údajů na emailové adrese: dotazy@pse.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00).