Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 15. 9. 2014

Ministerstvo financí představuje elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu umožňuje vlastníkovi spořicích státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu či dalším informacím týkajícím se spořicích státních dluhopisů. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného přístupu podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení spořicích státních dluhopisů. Vlastníkovi je taktéž umožněno k danému datu měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, adresu apod.

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zpoplatněno, stejně jako veškeré služby, jejichž využití je zde umožněno. Bezplatné poskytování služeb prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zahrnuje i generování výpisů z majetkového účtu, které uživateli elektronického přístupu plně nahrazují papírové výpisy. Výpisy z majetkového účtu nemusí být proto již zasílány poštou, neboť uživatel elektronického přístupu si je může vytisknout kdykoli a k jakémukoli datu.

Ministerstvo financí touto cestou upozorňuje na plánovaný záměr zpoplatnit papírové výpisy z majetkového účtu, případně je v budoucnosti zcela nahradit elektronickým přístupem ke správě majetkového účtu. Výpisy z majetkového účtu tak v budoucnu již nebudou zasílány poštou, neboť uživatel elektronického přístupu si je může vytisknout kdykoli a k jakémukoli datu. Konkrétní termín realizace tohoto záměru není doposud stanoven a bude oznámen v dostatečném časovém předstihu.

O zřízení elektronického přístupu může požádat každý vlastník spořicích státních dluhopisů, a sice podáním Žádosti o zápis změny údajů u kteréhokoli z distributorů. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se spořicími státními dluhopisy, naleznete: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst. Z hlediska doby vyřízení je výhodnější navštívit distributora, u kterého již byla podána Žádost o úpis nebo jiná žádost související se spořicími státními dluhopisy. Pro zřízení elektronického přístupu k majetkovému účtu je nutné v Žádosti o zápis změny údajů uvést číslo mobilního telefonu (tedy nikoli pevnou linku). Na základě žádosti jsou poté automaticky vygenerovány přihlašovací údaje. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který zároveň zajišťuje případné reklamace přihlašovacích údajů na emailové adrese: dotazy@pse.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00).

Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese https://pssd.sporicidluhopisycr.cz.