odbor 15 - Daně z příjmů a veřejná pojistná

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů, veřejných pojistných a mezinárodních daňových vztahů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového a pojistného systému...

ilustrace
  • Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů, veřejných pojistných a mezinárodních daňových vztahů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového a pojistného systému. Zpracovává koncepce daňové politiky v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů, veřejných pojistných a mezinárodních daňových vztahů, spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a transformuje ji do daní z příjmů a veřejných pojistných. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů, veřejných pojistných a mezinárodních daňových vztahů zodpovídá za zpracování hodnocení dopadů regulace, věcných záměrů zákonů a prvotních návrhů právních předpisů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolů k nim. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů a veřejných pojistných s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daní z příjmů a veřejných pojistných vypracovaných orgány EU.