odbor 18 - Nepřímé daně

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti nepřímých daní vypracovaných orgány EU...

ilustrace
  • Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti nepřímých daní vypracovaných orgány EU. Zpracovává koncepce daňové politiky v oblasti dalšího vývoje nepřímých daní, spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a transformuje ji do nepřímých daní. Pro změny daňové politiky v oblasti nepřímých daní zodpovídá za zpracování hodnocení dopadů regulace, věcných záměrů zákonů a prvotních návrhů právních předpisů. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti nepřímých daní s primárním a sekundárním právem EU.