odbor 21 - Vnější vztahy a komunikace

Odbor zajišťuje styk ministerstva s veřejností a médii a zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zodpovídá za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových...

ilustrace

Odbor zajišťuje styk ministerstva s veřejností a médii a zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zodpovídá za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva, včetně zveřejňování aktuálních stanovisek ministra a ministerstva na těchto stránkách. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Zajišťuje činnost Redakční rady z organizačního a administrativního hlediska. Organizuje, koordinuje a zajišťuje poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Po organizační a administrativní stránce zajišťuje činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.