Emisní podmínky

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se státní dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka státních dluhopisů a Ministerstva financí jako emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném státním dluhopisu.

ilustrace