Spořicí dluhopisy: účastnit se mohou všichni - článek MF v Reflexu dne 3.11.2011

Ing. Jakub Haas
Ing. Jakub Haas oddělení Komunikace MF

Vydáno

Autor: Jakub Haas, zástupce tiskového mluvčího MF
Zdroj: Reflex | 3.11.2011 | rubrika: Reflexe | strana: 20


 

Spořicí státní dluhopisy se setkaly s obrovským zájmem. Původně zamýšlený objem 10 mld. Kč se nakonec vyprodal více než dvakrát. Úspěch se však neodpouští, proto se hned objevily kritické hlasy.

Podle jedné paranoidní představy byly dluhopisy určeny vybraným skupinám, prý dokonce předem stanoveným „kamarádům“. To je naprostý nesmysl už jen proto, že minimální objednávka činila 1000 Kč a také mnoho lidí ji využilo.

Všichni zájemci měli k dispozici stejné informace předem, včetně té o nulovém zdanění. Inzerce se zaměřila na regionální deníky a deník „levicového“ charakteru, které rozhodně nejsou masově čteny velkými investory, ale spíše lidmi staršími a žijícími na venkově. A právě kvůli pomaleji reagujícím drobným investorům se zvyšoval limit objemu emise na dvojnásobek.

Možnost, aby si státní dluhopisy mohly koupit i neziskové organizace, plně zapadá do koncepce co nejširšího zapojení veřejnosti do financování státního dluhu.

Proč bychom měli klást překážky například odborovým organizacím?

Jak poznamenal ministr financí Miroslav Kalousek, odbory zakoupením státních dluhopisů daly jasně najevo, že důvěřují rozpočtové politice vlády. Činy totiž vypovídají o postojích více než slova.

Skutečnost, že výsledné zdanění úrokových výnosů vyšlo 0 Kč, vyplývá přímo ze zákona. Ten musí ministerstvo důsledně dodržovat včetně postupu zaokrouhlování.

Nominální hodnotu jsme na jednu korunu stanovili proto, že při připisování výnosu u reinvestičních dluhopisů to velmi snižuje administrativu a zamezuje zkreslování výnosu. Výpočet zdanění se navíc neliší od jiných dluhopisů na trhu a od většiny ostatních cenných papírů.

Objevuje se tvrzení, že spořicí dluhopisy vytvářejí „vytěsňovací efekt“, kdy stát kvůli financování dluhu odčerpává prostředky soukromého sektoru. To je však spojeno s jakýmkoli nárůstem veřejného dluhu bez ohledu na formu jeho financování. Efekt by stejně tak nastal při použití klasické aukce pro velké investory. Nabídnutí dluhopisů občanům na tom nic nemění a ani nepředstavuje dodatečný motiv pro zvyšování státního dluhu. Pokud tedy někdo kritizuje projekt z tohoto hlediska, měl by si pročíst základy makroekonomie.

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF