2011

Zprávy a aktuality, vydané Ministerstvem financí k tématu spořicích státních dluhopisů v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012

Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2013 až 2014, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2013 až 2014, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2011 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2011.

Vydáno

Státní dluhopisy. Na zájemce čeká druhé kolo

 • Rozhovor s Petrem Pavelekem, ředitelem odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.
 • Zdroj: Plzeňský deník | 5.12.2011 | Příloha - Moje peníze - finanční služby | Strana: 53 | Autor: Zbyněk Zajíc

Vydáno

Informace pro vlastníky spořicích státních dluhopisů o výpisu z majetkového účtu

Všichni občané a neziskové organizace, které si v období od 3. 10. do 7. 10. 2011 pořídili spořicí státní dluhopisy, obdrží tento týden výpis z majetkového účtu. Výpis bude zaslán na adresu, která byla uvedena v žádosti o úpis jako doručovací adresa. Výpis bude zdarma doručen v listinné podobě přímo do poštovní schránky vlastníka. Pokud se však tak nestane do 9. 12. 2011, je potřeba se neodkladně obrátit přímo na Ministerstvo financí na emailovou schránku sporicidluhopisy@mfcr.cz nebo písemně na adresu Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku, Letenská 15, 118 10 Praha 1. V případě oprávněné reklamace bude sjednána náprava a výpis bude doručen dodatečně v co nejkratším termínu.

Vydáno

PILOTNÍ EMISE 11.11.2011 – Konečná statistika pilotních emisí spořicích státních dluhopisů

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou statistiku k pilotní emisi projektu Spořicí státní dluhopisy. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že zdaleka nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v pásmech objemu objednávky 1 000 – 50 000 Kč a 50 001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů.

Vydáno

Informace o emisi spořicích státních dluhopisů

Dnes (11. 11. 2011) proběhla emise spořicích státních dluhopisů. Tento den je významný pro všechny osoby, které si v období od 3. 10. do 7. 10. 2011 prostřednictvím distributorů podaly žádost o úpis dluhopisů a uhradily řádně jejich cenu. K dnešnímu dni byly takto objednané dluhopisy připsány na jejich majetkové účty, které byly zdarma zřízeny v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí ve spolupráci s Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.. Tím se občané a neziskové organizace stali jejich vlastníky. Přibližně v období do konce listopadu obdrží vlastníci těchto dluhopisů zdarma výpis z majetkového účtu, který bude doručen na adresu, která je uvedena v žádosti o úpis.

Vydáno

PILOTNÍ EMISE 11.11.2011 – Předběžné statistiky ke spořicím státním dluhopisům – 1. část

V pilotní emisi spořicích státních dluhopisů byly uhrazeny objednávky ve výši 20,4 mld. Kč. Největší zájem byl o jednoletý diskontovaný dluhopis, kterého se prodalo 9,5 mld. Kč (46 %). Dalších téměř 9 mld. Kč zájemci směrovali do pětiletého reinvestičního dluhopisu, zbylých 1,9 mld. Kč bylo použito na nákup pětiletého kuponového dluhopisu.

Vydáno

Upozornění MF k úhradě objednávek

V případě, že občan provedl úhradu objednávky spořicích státních dluhopisů do pěti dnů, ale z důvodů technických nedostatků na straně distributora nedošlo k jejímu řádnému zpracování, tak je možné sjednat nápravu po tomto termínu. Ministerstvo financí nechce přenést vzniklé chyby na občany, kteří zaplatili v řádném termínu. Splnili totiž všechny své povinnosti nutné k úspěšnému úpisu. V případě problémů by se občané měli neprodleně obrátit na svého bankovního poradce, který s nimi vyřizoval žádost o úpis. Tam by měla být sjednána náprava.

Vydáno

MF - statistiky objemu SSD: K dnešnímu dni je uhrazeno 91,4 % procent z objemu objednávek spořicích státních dluhopisů, v absolutním vyjádření 19,4 mld. Kč - stav: 13.10.2011; 10:00 hod.

K dnešnímu dni (10:00) je uhrazeno 91,4 % procent z objemu objednávek spořicích státních dluhopisů, v absolutním vyjádření 19,4 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že distributoři budou zadávat příkazy do systému až do 21. října, přesné statistiky budou zveřejněny v týdnu od 24. října.

Vydáno

Ministerstvo financí eviduje objednávky spořicích státních dluhopisů v objemu cca 12,4 mld. Kč, uhrazeno bylo asi 5,6 mld. Kč - stav : 05.10.2011;14:00 hod.

Objednávky spořicích státních dluhopisů

Ve středu 5.10.2011 (14:00) eviduje MF objednávky spořicích státních dluhopisů v objemu cca 12,4 mld. Kč, uhrazeno bylo asi 5,6 mld. Kč. Objednávky musí být uhrazeny ve lhůtě pěti pracovních dnů. Další podrobnosti budou zveřejněny na tiskové konferenci 6.10.2011.

Vydáno

Projekt Spořící státní dluhopisy využívá další formy komunikace - sociální sít Facebook a Twitter

Aktuální trendy v oblasti komunikace sleduje i Ministerstvo financí, které již používá a dále připravuje nové formy komunikace s médii i veřejností. „Počínaje dnešním dnem využíváme server Youtube.com pro zveřejňování záznamů z tiskových konferencí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Dále funguje blog a profil ministra financí na sociální síti Facebook a čerstvě také stránky k projektu Spořicí státní dluhopisy, kde můžete získávat aktuální informace a stát se „fanouškem“ projektu,“ dodal ministr.

Vydáno

Dnes začíná upisovací období. Spořicí státní dluhopisy je možno kupovat na více než 300 pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky

Pro spořicí státní dluhopisy, vydávané dne 11. 11. 2011, je stanoveno upisovací období (neboli období pro pořízení spořicích státních dluhopisů) na:

 • 3. 10. 2011 - 1. 11. 2011

Ačkoliv datem ukončení upisovacího období je 1. 11. 2011, je možné, že vydání jednotlivých typů spořicích státních dluhopisů bude ukončeno ještě před tímto datem rozhodnutím Ministerstva financí. O případném předčasném ukončení upisovacího období bude Ministerstvo financí informovat prostřednictvím těchto internetových stránek.

Související informace

Spořicí státní dluhopisy je možno kupovat na pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky - Mapa a seznam distribučních míst.

Vydáno

INFORMAČNÍ LETÁK MF - SPOŘICÍ STÁTNÍ DLUHOPISY

OBSAH

 • Pro koho jsou určeny
 • Jaké výhody přinášejí
 • Nabízené typy
 • Úrokové výnosy
 • Jak a kde si je můžete pořídit
 • Podmínky předčasného splacení
 • Základní parametry
 • Služby poskytované zdarma
 • Zpoplatněné služby
 • Důležité kontakty

Vydáno

Spořicí státní dluhopisy přinesou pro občany možnost bezpečné investice

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil projekt Spořicí státní dluhopisy. Ten umožní občanům a neziskovým organizacím, aby si od 3. října 2011 do 1. listopadu 2011 mohli u distributorů objednávat tři typy státních dluhopisů. Na jejich účet pak budou připsány 11. listopadu 2011.