Upozornění MF k úhradě objednávek

oddělení 1002 - Tiskové
oddělení 1002 - Tiskové

Vydáno

V případě, že občan provedl úhradu objednávky spořicích státních dluhopisů do pěti dnů, ale z důvodů technických nedostatků na straně distributora nedošlo k jejímu řádnému zpracování, tak je možné sjednat nápravu po tomto termínu. Ministerstvo financí nechce přenést vzniklé chyby na občany, kteří zaplatili v řádném termínu. Splnili totiž všechny své povinnosti nutné k úspěšnému úpisu. V případě problémů by se občané měli neprodleně obrátit na svého bankovního poradce, který s nimi vyřizoval žádost o úpis. Tam by měla být sjednána náprava.