Informace k jarní emisi spořicích dluhopisů

oddělení 1002 - Tiskové
oddělení 1002 - Tiskové

Vydáno

Jarní emise státních spořicích dluhopisů nabídne nový typ - “protiinflační dluhopis”. „Chci nabídnout ochranu úspor pro odpovědnou střední třídu před inflací. Tou mohou být úspory znehodnoceny, proto jsme vytvořili nabídku jistoty, která sice nenabízí ani korunu zisku, ale představuje jediný produkt, kde stát garantuje, že úspory nebudou znehodnoceny. Občan tedy nevydělá na úroku, ale současně má stoprocentní jistotu, že reálná hodnota jeho úspor zůstane stejná,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministr financí oznámil záměr vydat další emise spořicích dluhopisů v prosinci minulého roku v rámci představení Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012 (.PDF, 846 kB). Strategie nebyla od té doby nijak měněna. Podrobné informace se nacházejí na str. 43 – 45.

Emise bude navazovat na úspěšnou podzimní emisi, kdy byl prodán dvojnásobek očekávaného množství (20 mld. Kč).

I nadále považujeme za nutné, aby občané měli stejnou možnost investovat do státních dluhopisů jako velké finanční skupiny. Tato možnost existuje všude ve vyspělém světě, stále se pohybujeme pod průměrem, co se týče podílu státního dluhu v držbě domácností,” řekl ministr Kalousek.

Předpokládáme, že jarní emise by měla být vydána v průběhu června, zatímco upisovací období (možnost objednávek) by bylo zahájeno v květnu. Emise se již v tuto chvíli připravuje. U jarní emise je v plánu objem v rozsahu 10 – 20 mld. Kč, pochopitelně ale bude záležet na zájmu upisovatelů (kupujících).

Tři typy dluhopisů, které se nabízely na podzim (krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční), budou zachovány a nepředpokládáme výraznou změnu jejich podmínek. Úrokový výnos bude stanoven později, před datem zahájení úpisu. Zde také neočekáváme výraznější rozdíly oproti pilotní emisi.

Známé parametry „protiinflačního dluhopisu“:

  • jediná dostupná ochrana úspor občanů před znehodnocením inflací garantovaná státem
  • kupony (úrokový výnos) budou stanoveny podle míry inflace zveřejňované ČSÚ
  • kupony budou každý rok reinvestovány, čímž budou chráněny před znehodnocením také úrokové výnosy občanů z jejich úspor
  • možnost požádat také o reinvestici jistiny k datu splatnosti
  • splatnost zvažujeme 7 až 8 let, s možností požádat o předčasné splacení po jednom roce držby
  • omezení na jednu osobu bude činit 5 mil. Kč

Technické detaily budou prezentovány na tiskové konferenci na počátku května (konstrukce kuponu, datum emise a splatnosti, atd.).

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF