2012

Zprávy a aktuality, vydané Ministerstvem financí k tématu spořicích státních dluhopisů v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Oznámení Ministerstva financí o vydání 2. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky formou reinvestice výnosu

Dne 11. 11. 2012 proběhlo vydání 2. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2016 (ISIN CZ0001003297) vydaného dne 11. 11. 2011 formou reinvestice výnosu. Tento dluhopis vlastnilo k datu reinvestice 20 978 vlastníků v celkové jmenovité hodnotě 9 043 017 307 Kč a počet vydaných dluhopisů činí 76 218 374.

Vydáno

Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2012

Dne 12. 11. 2012 proběhne řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2012 (ISIN CZ0001003289) vydaného dne 11. 11. 2011. Tento dluhopis vlastnilo 11 748 vlastníků v celkové jmenovité hodnotě 9 499 595 038 Kč. Možnosti předčasného splacení využilo 43 vlastníků o celkové jmenovité hodnotě 20 046 793 Kč.

Vydáno

Možnost objednávek spořicích dluhopisů skončí kvůli velkému zájmu předčasně

Ministerstvo financí k dnešnímu dni (12:00) eviduje objednávky spořicích státních dluhopisů ve jmenovité hodnotě 22,3 mld. Kč. „Vzhledem k obrovskému zájmu a naplnění cíle, který jsme si stanovili v rozmezí 10-20 mld. Kč, budeme nuceni upisovací období předčasně ukončit,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Dnes začíná možnost objednávek spořicích dluhopisů

Na téměř 1400 pobočkách distributorů je ode dneška možné objednávat spořicí státní dluhopisy. Upisovací období potrvá do 30. listopadu, pokud nebude rozhodnuto o jeho dřívějším ukončení. K připsání dluhopisů na majetkový účet dojde 12. prosince. Cílem Ministerstva financí je prodat spořicí dluhopisy ve jmenovité hodnotě alespoň 10 mld. Kč.

Vydáno

Podzimní emise spořicích dluhopisů přinese řadu novinek

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil podrobné informace k podzimní emisi spořicích státních dluhopisů. Lidé si je mohou objednávat od 5. listopadu do 30. listopadu, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období. K připsání dluhopisů na majetkový účet dojde 12. prosince.

Vydáno

Reakce na nepřesnosti týkající se změny zdanění úrokových výnosů z dluhopisů

V dnešních Hospodářských novinách se objevily poněkud zavádějící a nepřesné informace týkající se zdanění úrokových výnosů z dluhopisů.

Jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů ve výši 1 Kč byla stanovena z důvodu jednoduchého způsobu reinvestování výnosu u reinvestičního a dnes také proti-inflačního spořicího státního dluhopisu. Při jmenovité hodnotě 1 Kč se každá koruna úrokového výnosu, kterou vlastník dluhopisu obdrží, pravidelně automaticky reinvestuje formou připsání dalších dluhopisů, a dochází tak ke zvyšování počtu kusů dluhopisů v přesně stanovených půlročních či ročních intervalech. V případě stanovení vyšší jmenovité hodnoty než 1 Kč by reinvestování výnosů ze spořicích státních dluhopisů nebylo možné anebo by muselo docházet k zaokrouhlování, které by mohlo výrazně znevýhodňovat některé vlastníky. Za účelem zajištění jednoduchého způsobu reinvestice úrokového výnosu a zachování stejných podmínek pro všechny vlastníky byla stanovena jmenovitá hodnota na 1 Kč. Nejednalo se tedy o žádný „Kalouskův trik“, ale nutný krok, aby nebyli diskriminováni někteří vlastníci spořicích dluhopisů.

Vydáno

Prosincová emise spořicích dluhopisů přinese dárkové certifikáty

Ministerstvo financí vypisuje výběrové řízení na grafické zpracování certifikátů ke spořicím státním dluhopisům. Ty plánuje nabídnout již v prosincové emisi, přičemž by se mělo jednat o dva základní typy certifikátů:

  • Dárkový – obdrží jej obdarovaný od vlastníka dluhopisů poté, co mu je vlastník daruje
  • Pro vlastníka – osvědčení o vlastnictví spořicích státních dluhopisů 

„Snažíme se vyjít vstříc zájemcům, kteří byli zklamáni, že spořicí dluhopisy nemají fyzickou podobu. Chceme také usnadnit darování těchto dluhopisů, což před Vánocemi ocení spousta lidí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Informace k předčasnému splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu k 2. červenci 2012

Dne 2.7.2012 proběhlo předčasné splacení části jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001003289) vydaného dne 11.11.2011. Ve druhém období projevilo zájem o předčasné splacení pouze 17 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 5 187 204 Kč, což tvoří 0,025 % z celkové jmenovité hodnoty pilotní emise spořicích státních dluhopisů.

Vydáno

MF zveřejnilo detailní statistiky jarní emise spořicích dluhopisů

Dne 12. června byly na majetkový účet kupujících připsány spořicí státní dluhopisy ve jmenovité hodnotě 15,3 mld. Kč. Největší zájem byl o krátkodobé diskontované dluhopisy, kterých se prodalo přes 7,5 miliard kusů. Domácí fyzické osoby si pořídily celkem asi 13,8 mld. kusů. Z distributorů upsala největší podíl Československá obchodní banka, a to ve výši téměř 6,9 mld. Kč.

Vydáno

JARNÍ EMISE 12.6.2012 – Konečná statistika jarních emisí spořicích státních dluhopisů

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou statistiku k jarní emisi spořicích státních dluhopisů. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v rozpětí jmenovité hodnoty objednávky 1 000 – 50 000 Kč a 50 001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů. Možnost pořídit si spořicí státní dluhopisy měl při jarní emisi širší okruh právnických osob, z nichž téměř polovinu jmenovité hodnoty objednávek představovaly obce a města.

Vydáno

Uhrazené objednávky spořicích dluhopisů

Ke dni 11. června 2012 evidujeme uhrazené objednávky spořicích státních dluhopisů z jarní emise ve jmenovité hodnotě 15,3 mld. Kč. Vzhledem k úspěšnému průběhu jarní emise plánujeme na podzim její opakování. Podrobnější statistiky budou zveřejněny v týdnu od 18. června 2012.

Vydáno

Objednávky spořicích dluhopisů zítra (31.5.) skončí

Posledním dnem upisovacího období, kdy bude možno objednávat spořicí státní dluhopisy, je čtvrtek 31. května 2012. Ukončení odpovídá původnímu harmonogramu emise v souladu s emisními podmínkami.

Vydáno

Dnes začíná upisovací období spořicích státních dluhopisů

Dluhopisy je možno kupovat na téměř 400 pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky, Komerční banky a J&T Banky. Pro spořicí státní dluhopisy, vydávané dne 12. 6. 2012, je stanoveno upisovací období (neboli období pro pořízení spořicích státních dluhopisů) na:

  • 10. 5. 2012 - 31. 5. 2012

Vydáno

Objednávky spořicích státních dluhopisů od 10. května 2012

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil podrobnosti jarní emise spořicích státních dluhopisů. Možnost objednávek začne již 10. května a potrvá nejdéle do 31. května, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období. K připsání na majetkový účet dojde 12. června.

„Podzimní pilotní emise předčila naše očekávání, proto tento rok nabídneme emise dvě, v červnu a prosinci. Naším cílem zůstává zvyšovat podíl státního dluhu v držbě domácností, který se stále pohybuje pod průměrem vyspělých zemí. V rámci jarní emise zavádíme nový typ dluhopisu, tzv. protiinflační dluhopis, rozšiřujeme okruh možných zájemců a zvyšujeme počet distributorů a distribučních míst,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Informace k jarní emisi spořicích dluhopisů

Jarní emise by měla být vydána v průběhu června, zatímco upisovací období (možnost objednávek) by bylo zahájeno v květnu. Emise se již v tuto chvíli připravuje. U jarní emise je v plánu objem v rozsahu 10 – 20 mld. Kč, pochopitelně ale bude záležet na zájmu upisovatelů (kupujících).

Vydáno

Informace k předčasnému splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu k 2. dubnu 2012

Dne 2.4.2012 proběhlo předčasné splacení části jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001003289) vydaného dne 11.11.2011. V prvním období projevilo zájem o předčasné splacení pouze 26 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 14 859 589 Kč, což tvoří 0,07 % z celkové jmenovité hodnoty pilotní emise spořicích státních dluhopisů.

Vydáno

Informace k předčasnému splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu

Ministerstvo financí upozorňuje vlastníky diskontovaného spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ000 1003289), kteří mají zájem o předčasné splacení k datu 2.4.2012, že mají možnost podat příslušnou žádost prostřednictvím distributorů nejpozději dne 28.2.2012. Žádosti podané po tomto datu budou již v souladu s emisními podmínkami zpracovávány pro předčasné splacení k datu 2.7.2012.