Agregátní statistika spořicích státních dluhopisů k 1. 1. 2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou agregátní statistiku ke dni 1. 1. 2013 pro všechny doposud vydané spořicí státní dluhopisy. Naleznete zde například strukturu emisí dle počtu držitelů a držených kusů spořicích státních dluhopisů, členění domácích fyzických osob dle věku či pohlaví držitelů a v neposlední řadě také srovnání jednotlivých sérií emisí dle typu dluhopisu.

OBSAH

Souhrnná statistika

 • Základní popisné statistiky držených SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu držených kusů SSD
 • Struktura emisí dle počtu držitelů SSD
 • Základní popisné statistiky držených SSD dle typu držitele  

Domácí fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky držených SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu držených kusů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Struktura emisí dle počtu držitelů SSD (domácí fyzické osoby) 
 • Základní popisné statistiky držených SSD dle věku držitele
 • Základní popisné statistiky držených SSD dle pohlaví držitele
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držených kusů SSD
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držených kusů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Medián počtu prodaných kusů SSD jednomu držiteli dle věku (domácí fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu držených kusů SSD (domácí fyzické osoby)

Právnické osoby

 • Základní popisné statistiky držených SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu držených kusů SSD (právnické osoby)
 • Základní popisné statistiky držených SSD dle typu právnické osoby

Srovnání jednotlivých sérií emisí spořicích státních dluhopisů

 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD (mld. kusů)
 • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů (mld. kusů)
 • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
 • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů

Statistika splacení a reinvestice vydaných emisí SSD