Jarní série emisí spořicích státních dluhopisů 2014

Mgr. Marek Zeman
Mgr. Marek Zeman Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vydáno

V pondělí 19. května začne upisovací období jarní emise spořicích státních dluhopisů. Pořídit si dluhopisy bude možné do 4. června, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení. Datum emise, kdy budou dluhopisy vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů, je stanoveno na 12. června 2014.

„Cílem jarní emise je především zachovat nabídku spořicích dluhopisů pro občany se zájmem o nejkonzervativnější a nejstabilnější formu zhodnocování úspor, nikoliv maximalizovat výši poptávky“ uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že potřeba financování z jiných zdrojů je v letošním roce dostatečně zajištěna i díky efektivnějšímu postupnému zapojování disponibilní likvidity státu.

Občané budou moci využít služeb téměř 900 poboček České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky po celé České republice. Stávající vlastníci spořicích dluhopisů mohou navíc využít elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a požádat o úpis dluhopisů z pohodlí domova, a to 24 hodin denně, včetně víkendů (https://pssd.sporicidluhopisycr.cz).

V jarní sérii emisí spořicích dluhopisů budou nabídnuty tři typy spořicích dluhopisů, přičemž dva z nich jsou již veřejností dobře známy z předchozích let. Jedná se o 5letý reinvestiční a 7letý proti-inflační dluhopis (doba do splatnosti tohoto dluhopisů však činí 6,5 let, neboť se jedná o 2. tranši proti-inflačního dluhopisu vydaného dne 12. prosince 2013).

Novinkou v nabídce je variabilně úročený dluhopis, který je vhodný zejména pro ty investory, kteří očekávají v následujících letech růst krátkodobých úrokových sazeb. Parametry tohoto dluhopisu jsou následující:

  • výnos bude reinvestován 2x ročně do stejné emise dluhopisů
  • možnost každý půlrok požádat o předčasné splacení, a to již po 6 měsících držby (více informací naleznete  v sekci O dluhopisech).

Minimální výše jedné objednávky bude opět 1 000 kusů dluhopisů, přičemž jmenovitá hodnota jednoho kusu bude činit 1 Kč. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat (pokud osoba podá více žádostí o úpis, tak se počet objednaných dluhopisů sčítá), bude v případě reinvestičního a variabilního dluhopisu 1 mil. Kč. Pro proti-inflační dluhopis zůstává tento limit stanoven ve výši 50 mil. Kč.

V průběhu celého upisovacího období bude také možné podávat žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího dluhopisu (ISIN CZ001003768), který je splatný k datu 12. června 2014. Reinvestice dluhopisů bude umožněna do všech tří výše uvedených typů dluhopisů nabízených během upisovacího období. O reinvestici jmenovité hodnoty lze požádat prostřednictvím smluvních distributorů nebo pomocí elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

V rámci jarní série emisí bude možné zakoupit u smluvních distributorů všechny druhy doposud prezentovaných dárkových certifikátů a také pamětní list emise.

Více informací ohledně parametrů spořicích dluhopisů a grafické podoby certifikátů naleznete na těchto internetových stránkách, případně na informačních linkách a pobočkách distributorů. Na sociální síti Facebook se můžete stát „fanoušky“ projektu.

Výnosy spořicích státních dluhopisů:

Reinvestiční spořicí dluhopis (před zdaněním):
12. 6. 2014 – 12. 6. 2015 0,25 %
12. 6. 2015 – 12. 6. 2016 0,25 %
12. 6. 2016 – 12. 6. 2017 0,50 %
12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 2,00 %
12. 6. 2018 – 12. 6. 2019 6,00 %

Proti-inflační spořicí dluhopis (před zdaněním):

  • reálný výnos (kupon) cca 0,50 % p. a. + procentní změna bazického indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc duben/říjen příslušného roku proti indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) za měsíc říjen/duben roku předchozího

Variabilně úročený spořicí dluhopis (před zdaněním):

  • výnos určen pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena jako průměrná referenční úroková sazba 6M PRIBOR + marže (marže postupně v jednotlivých výnosových obdobích narůstá)

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace