Upozornění pro všechny vlastníky spořicích státních dluhopisů na provedení kontroly čísla platebního účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí doporučuje všem vlastníkům spořicích státních dluhopisů se ujistit, zda v době od podání Žádosti o úpis či jakékoli jiné poslední žádosti souvisejících se správou spořicích státních dluhopisů neprováděli změnu či zrušení svého platebního účtu, který uvedli v příslušné žádosti jako bankovní spojení pro účel vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty.

Doporučení se týká zejména těch vlastníků dluhopisů, kteří vlastní Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2014, Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %, a Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %, neboť dne 12. 6. 2014 proběhne splacení jmenovité hodnoty respektive vyplacení výnosů spořicích státních dluhopisů na platební účet evidovaný na majetkovém účtu vedeném v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

Pokud vlastník dluhopisů kontrolou zjistí, že číslo platebního účtu není aktuální, je nezbytné, aby se neprodleně obrátil na kteréhokoli smluvního distributora Ministerstva financí, který na základě Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí provede zdarma změnu čísla platebního účtu. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se spořicími státními dluhopisy, je k dispozici na stránkách: Mapa a seznam distribučních míst.

Číslo platebního účtu je také možné zdarma změnit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, a to těmi vlastníky dluhopisů, kteří si přístup nechali zřídit. Více informací k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu naleznete na stránkách: Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Současně Ministerstvo financí vyzývá bývalé klienty AXA Bank Europe, organizační složka, kteří jsou vlastníky spořicích státních dluhopisů a kteří uvedli číslo platebního účtu pro výplatu výnosu a splacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů vedeného u AXA Bank Europe, aby rovněž nahlásili změnu čísla platebního účtu prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, pokud tak ještě neučinili.