Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 6. 2014 proběhlo řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2014 (ISIN CZ0001003768), vydaného dne 12. 12. 2012 v celkové jmenovité hodnotě 8 425 362 171 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 6. 2014 po tomto splacení činí 80 680 420 375 Kč.