Splacení Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2016 a Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2016

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 11. 11. 2016 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • kuponový spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003305), v celkové jmenovité hodnotě 1 924 145 835 Kč.
  • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003297), v celkové jmenovité hodnotě 9 668 729 747 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 11. 11. 2016 po tomto splacení
činí 48 281 730 341,00 Kč.