Splacení Kuponového a Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 6. 2017 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • kuponový spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003560), v celkové jmenovité hodnotě 1 126 219 732 Kč.
  • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003578), v celkové jmenovité hodnotě 5 859 166 659 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 6. 2017 po tomto splacení
činí 31 022 181 241,00 Kč.