Splacení Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2017 II a Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2017 II

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 12. 2017 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • kuponový spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003784), v celkové jmenovité hodnotě 1 759 287 241 Kč.
  • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003792), v celkové jmenovité hodnotě 8 071 451 586 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 12. 2017 po tomto splacení
činí 21 477 548 964 Kč.