Splacení Kuponového a Reinvestičního spořicího státního dluhopisu ČR, 2013-2018 II

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 12. 2018 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • kuponový spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004188), v celkové jmenovité hodnotě 1 355 351 518 Kč.
  • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004196), v celkové jmenovité hodnotě 8 047 669 308 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 12. 2018 po tomto splacení
činí 5 218 868 362 Kč.