Splacení Kuponového a Reinvestičního spořicího státního dluhopisu ČR, 2013-2018

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 6. 2018 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • kuponový spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004014), v celkové jmenovité hodnotě 815 726 434 Kč.
  • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004006), v celkové jmenovité hodnotě 6 130 049 463 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 6. 2018 po tomto splacení
činí 14 571 354 779 Kč.