Dnes končí druhé upisovací období Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Žádost o úpis druhé emise Dluhopisu Republiky je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.).

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je možné uhradit do 20. 3. 2019. Do tohoto data již musí být peněžní prostředky připsány na příslušném účtu, v opačném případě bude žádost o úpis stornována. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., na platební účet ČSOB, a. s.

V pondělí 18. 3. 2019 budou na internetových stránkách Ministerstva financí uveřejněny informace a novinky k bezprostředně navazujícímu třetímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které potrvá od 18. 3. 2019 do 14. 6. 2019.