Splacení Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2019 a Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2014-2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 6. 2019 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003586), v celkové jmenovité hodnotě 1 932 197 815 Kč.
  • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004303), v celkové jmenovité hodnotě 745 436 333 Kč.

Pokud vlastníci těchto dluhopisů nepodali žádost o reinvestici jmenovité hodnoty do Dluhopisu Republiky, byl pro splacení jmenovité hodnoty použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota státních dluhopisů určených pro občany v oběhu k datu 12. 6. 2019 činí po tomto splacení 6 400 430 155 Kč.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících se splacením se neváhejte obrátit na e-mail sporicidluhopisy@mfcr.cz.