Výsledky čtvrtého úpisu Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 1. července 2019 do 13. září 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 199 172 866 Kč.

V tomto období byly k úpisu nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 1,1 mld. Kč.

Prostřednictvím přímého distribučního kanálu, kterým je elektronický přístup ke správě majetkového účtu, bylo v uplynulém upisovacím období upsáno 1 170 013 866 kusů Dluhopisů Republiky. Nákup emisí Dluhopisu Republiky prostřednictvím této platformy je v souladu s cílem Ministerstva financí, kterým je zefektivnit systém prodeje a obsluhy státních dluhopisů občanům. Z celkového počtu držitelů státních dluhopisů pro občany má již téměř 93 % zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Od obnovení prodeje státních dluhopisů občanům v prosinci 2018 ke dni 24. září 2019 byl elektronický přístup zřízen 11 500 vlastníků dluhopisů.

Z aktivních uživatelů elektronického přístupu zřízeného během tohoto období je 33,9 % osob starších 60 let.

Věková struktura upisovatelů aktivně využívajících elektronický přístup ke správě majetkového účtu (v %)
Podíl
0-30 let 6,5
31-40 let 11
41-50 let 25
51-60 let 23,7
61-70 let 24,3
71-80 let 8,6
81 a více let 1

Občané za uplynulá čtyři upisovací období již upsali emise Dluhopisu Republiky za téměř 10,4 mld. Kč. Podíl Spořicích státních dluhopisů včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu tak dosahuje 0,8 %. V absolutních číslech se jedná o 13,0 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje i nadále pátým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 16. září 2019 a bude ukončeno těsně před vánočními svátky dne 20. prosince 2019 tak, aby případní zájemci mohli Dluhopis Republiky pořídit také jako zajímavý dárek k vánocům. Emise Dluhopisů Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 2. ledna 2020.