Výsledky úpisu první emise Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v prvním upisovacím období od 3. prosince 2018 do 18. ledna 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 923 245 940 Kč.

Zájemci o dluhopisy mohli podávat žádosti o úpis nejen prostřednictvím smluvního distributora, ale rovněž také prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zájem o pořízení státních dluhopisů prostřednictvím přímého distribučního kanálu, kterým je právě elektronický přístup, se oproti předchozím emisím zvýšil, když bylo upsáno 467 790 329 kusů Dluhopisu Republiky a podíl uhrazených objednávek dosáhl 16 % celkového úpisu. Nákup Dluhopisu Republiky prostřednictvím této platformy je v souladu s cílem Ministerstva financí, kterým je zefektivnit systém prodeje a obsluhy státních dluhopisů občanům.

Dále se opět potvrdilo, že největší zájem o tento konzervativní způsob zhodnocení svých úspor mají zejména občané vyššího věku, když přibližně polovinu (47,9 %) upisovatelů z celkových 6 420 představují osoby starší 60 let. Průměrný věk všech upisovatelů činí 57,6 roku.

Graf - graf - Věková struktura upisovatelů Dluhopisů Republiky s datem emise 1. února 2019
Věková struktura upisovatelů Dluhopisů Republiky s datem emise 1. února 2019 (%)
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 4,2
31-40 let 6,9
41-50 let 18,9
51-60 let 22,1
61-70 let 30,9
71-80 let 15,2
81 a více let 1,9

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje i nadále, a to druhým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 21. ledna 2019 a bude ukončeno 15. března 2019. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. dubna 2019.