Výsledky sedmého úpisu Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 16. března 2020 do 12. června 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 271 767 886 Kč. Tato suma zahrnuje rovněž reinvestice jmenovité hodnoty, případně posledního výnosu, Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2020, CPI %, který byl splatný dne 12. 6. 2020. V upisovacím období od 16. března 2020 do 12. června 2020 byly k úpisu nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl opět o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 2 000 424 741 Kč.

Prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, který umožňuje elektronické podávání požadavků nejen na úpis, ale i reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů a dalších požadavků, byly v uplynulém upisovacím období podány žádosti o úpis, případně žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty, v celkové hodnotě 1 364 050 387 Kč. Za celé období od počátku distribuce Dluhopisu Republiky v prosinci 2018 byly prostřednictvím elektronického přístupu upsány dluhopisy v celkové hodnotě 11 075 573 493 Kč, což představuje 67,3 % z celkového počtu upsaných dluhopisů. Přehled upsaných dluhopisů podle způsobu pořízení v jednotlivých upisovacích období zobrazuje níže uvedený graf:

Jmenovitá hodnota upsaných dluhopisů podle způsobu úpisu v jednotlivých upisovacích obdobích (v mld. Kč)
1.2.2019 1.4.2019 1.7.2019 1.10.2019 2.1.2020 1.4.2020 1.7.2020
Elektronický přístup 0,47 0,24 5,17 1,17 1,42 1,24 1,36
Distributor 2,46 0,66 0,21 0,03 0,25 0,87 0,91

Občané za uplynulých sedm upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky přes 16,4 mld. Kč. Podíl státních dluhopisů určených pro občany včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu dosahuje 0,9 %. V absolutních číslech se jedná o 18,7 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje osmým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 15. června 2020 a bude ukončeno 18. září 2020. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. října 2020.