Začíná osmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes začíná osmé upisovací období emise Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 15. 6. 2020 do 18. 9. 2020 nabízeny dva typy státních dluhopisů. Zároveň dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Zájemcům o státní dluhopisy budou od dnešního dne nabídnuty dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis. Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky začne 15. 6. 2020 a bude ukončeno dne 18. 9. 2020. Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 10. 2020.

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,00 %. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 % p. a.

Obě emise Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby, a to nepřetržitě každý den. Minimální výše jedné objednávky je 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.

K počátku upisovacího období také dochází k rozšíření funkcionalit elektronického přístupu ke správě majetkového účtu v souladu s předem deklarovaným záměrem na postupnou elektronizaci systému distribuce státních dluhopisů pro občany. Uživatelé elektronického přístupu mají nyní možnost např. podat Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty nebo generovat a tisknout dárkové certifikáty či pamětní listy emise. Dále je nově uživatelům elektronického přístupu umožněno vyplnění Čestného prohlášení přímo v prostředí elektronického přístupu. Formulář tak již nebude nutné zasílat poštou na Ministerstvo financí.

V právě skončeném upisovacím období bylo podáno 3497 žádostí o úpis v celkovém počtu 2 362 481 319 kusů dluhopisů, a to včetně žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty dříve vydané emise státních dluhopisů určené pro občany. Celkem tedy zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 16,5 mld. Kč.