Informace pro upisovatele Dluhopisu Republiky - ověření stavu zaplacení žádosti o úpis

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Zájemci o pořízení státních dluhopisů, kteří podali žádost o úpis v aktuálním upisovacím období, si mohou stav zaplacení žádosti ověřit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Stav jednotlivých Žádostí o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky lze ověřit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, a to pod horizontální záložkou „Požadavky“ ve sloupci „Stav požadavku".

Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podaná na pobočce smluvního distributora, pak se v elektronickém přístupu ke správě majetkového účtu zobrazí v Přehledu požadavků až po jejím řádném uhrazení. V případě, že je Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, zobrazí se v Přehledu požadavků vzápětí po jejím potvrzení a v sloupci „Stav požadavku“ je uveden stav „Odesláno“. Po řádném uhrazení Žádosti o úpis státních dluhopisů je ve sloupci „Stav požadavku“ uveden stav „Zaplaceno“. Vzhledem k nutnosti technického párování Žádosti o úpis státních dluhopisů s příslušnou platbou ceny upisovaných dluhopisů není informace o změně stavu požadavku v elektronickém přístupu zobrazena neprodleně po provedení převodu z platebního účtu upisovatele.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nezbytné zaslat na platební účet Ministerstva financí, jehož číslo je spolu s dalšími údaji nezbytnými pro provedení úhrady k dispozici po odeslání Žádosti o úpis státních dluhopisů v prostředí elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím smluvního distributora, úhrada ceny pořizovaných dluhopisů se provádí na platební účet distributora.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je v aktuálním upisovacím období v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 27. 12. 2021 a je možné ji provést více než jedním platebním převodem. Platby jsou s žádostí o úpis párovány na základě variabilního, případně specifického symbolu. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 27. 12. 2021 nebo bude-li žádost o úpis uhrazena jen částečně, žádost o úpis bude stornována.

Státní dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 3. 1. 2022. Změna stavu vlastněných dluhopisů se na majetkovém účtu projeví vždy až po uzavření provozního dne v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Doporučujeme tedy si stav majetkového účtu prostřednictvím elektronického přístupu ověřovat až následující den po datu emise.