Občané využili nabídky nákupu Dluhopisu Republiky a pořídili si dluhopisy za více než 41,1 mld. Kč

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K 3. 1. 2022 byly na majetkové účty občanů připsány Dluhopisy Republiky upsané v rámci 13. upisovacího období probíhajícího od 20. září 2021 do 23. prosince 2021 v celkové jmenovité hodnotě 41 131 070 291 Kč. Jedná se tak o naprosto rekordní výsledek úpisu od spuštění prodeje státních dluhopisů občanům.

V průběhu 13. upisovacího období emisí Dluhopisu Republiky byl zaznamenán rekordní zájem občanů o pořízení státních dluhopisů, když byly upsány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě převyšující 41,1 mld. Kč. Jedná se o více než sedminásobek dosavadního maxima, kterého bylo dosaženo ve 12. upisovacím období a které činilo 5,5 mld. Kč. O rekordní výsledek úpisu se však nejedná pouze v kontextu obnoveného přímého prodeje státních dluhopisů, které jsou občanům nabízeny od konce roku 2018 jako Dluhopis Republiky, ale jedná se o naprosté maximum i v celé historii prodeje státních dluhopisů určených pro občany od roku 2011. Tehdy bylo dosaženo nejvyššího úpisu v prosinci roku 2012, kdy byly upsány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě téměř 30 mld. Kč.

V předvánočním upisovacím období byly nabízeny dva typy šestiletých státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis. Nejvyšší zájem měli občané tradičně o pořízení proti-inflačního dluhopisu, jehož výnos kopíruje meziroční vývoj inflace. Z obou nabízených typů dluhopisů se ho prodala naprostá většina, a to 99,7 %. Dluhopisy bylo možné pořídit prostřednictvím smluvních distributorů, kterými byly Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a. s., a rovněž prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, který umožňuje kromě podávání žádostí o úpis současně i následnou obsluhu majetkového účtu bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky distributora. Služby dostupné prostřednictvím elektronického přístupu jsou zdarma. V rámci digitalizace systému distribuce státních dluhopisů pro občany spustilo Ministerstvo financí v květnu roku 2021 možnost dálkové identifikace a autentizace a zájemci, kteří dosud nevlastnili žádné státní dluhopisy, si tak mohou založit majetkový účet s využitím eObčanky nebo prostředku MojeID. Této možnosti využilo již 4 765 občanů.

Dosažením rekordního výsledku právě skončeného úpisu byl zvýšen stav jmenovité hodnoty státních dluhopisů určených pro občany v oběhu, který se tak pohybuje mezi dosavadními maximy. Počátkem roku 2022 celková jmenovitá hodnota státních dluhopisů určených pro občany v oběhu činí 80,1 mld. Kč a jedná se tak o druhý nejvyšší stav tohoto typu dluhopisu v oběhu za celé období, kdy byly občanům nabízeny, tj. od roku 2011. Vyšší stav jmenovité hodnoty dluhopisů pro občany byl zaznamenán pouze v roce 2013. V níže uvedeném grafu je zachycen vývoj jmenovité hodnoty dluhopisů určených pro občany v oběhu od roku 2011 až do 3. 1. 2022.

Vývoj jmenovité hodnoty dluhopisů pro občany v oběhu (v mld. Kč)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.1.2022
Státní dluhopisy pro občany 20,4 56,2 87,6 77,8 66,9 37,8 21,5 5,2 13 25,6 38,9 80,1

V souvislosti s rekordní výší emise Dluhopisu Republiky vydané dne 3. 1. 2022 a dosažením druhého nejvyššího stavu jmenovité hodnoty těchto dluhopisů v oběhu přistoupilo Ministerstvo financí k dočasnému pozastavení zahájení dalšího upisovacího období, neboť vydání těchto emisí Dluhopisu Republiky umožňuje refinancování více než jedné čtvrtiny splátek korunových střednědobých a dlouhodobých dluhopisů splatných v roce 2022.

Dokumenty ke stažení