Informace pro vlastníky spořicích státních dluhopisů o výpisu z majetkového účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Všichni občané a neziskové organizace, které si v období od 3. 10. do 7. 10. 2011 pořídili spořicí státní dluhopisy, obdrží tento týden výpis z majetkového účtu. Výpis bude zaslán na adresu, která byla uvedena v žádosti o úpis jako doručovací adresa. Výpis bude zdarma doručen v listinné podobě přímo do poštovní schránky vlastníka. Pokud se však tak nestane do 9. 12. 2011, je potřeba se neodkladně obrátit přímo na Ministerstvo financí na emailovou schránku sporicidluhopisy@mfcr.cz nebo písemně na adresu Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku, Letenská 15, 118 10 Praha 1. V případě oprávněné reklamace bude sjednána náprava a výpis bude doručen dodatečně v co nejkratším termínu.