Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2013 až 2014, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2013 až 2014, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2011 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2011.

Obsah:
Shrnutí

  1. Fiskální výhled a fi nanční trhy
  2. Výpůjční potřeba a vývoj státního dluhu do roku 2014
  3. Program fi nancování a emisní činnost v roce 2012
  4. Řízení rizik a strategie portfolia
  5. Primární a sekundární trh státních dluhopisů
  6. Spořicí dluhopisový program