Státní dluhopisy v držení domácností a neziskových institucí - k 31.12.2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Podíl domácností a neziskových institucí na držbě korunových státních dluhopisů ke konci roku 2011 přesáhl 2,8 %. Na celkovém státním dluhu dosáhl podíl těchto držitelů 1,9 %.

Tabulka č. 1 - Státní dluhopisy v držení domácností a neziskových institucí
KIS Sektor CELKEM Podíl na korunových státních dluhopisech bez SPP Podíl na korunových státních dluhopisech Podíl na státních dluhopisech včetně cizoměnových Podíl na celkovém dluhu
  31.12.2011 % % % %
14000, 20000 Domácnosti 20 129 741 661 1,97 1,7 1,41 1,34
20000 z toho nerezidenti 42 423 263 0,00 0,00 0,00 0,00
15000, 20000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 298 789 188 0,03 0,03 0,02 0,02
15000 z toho nerezidenti 0 0,00 0,00 0,00 0,00
  CELKEM SPOŘICÍ DLUHOPISY 20 428 530 849 2,00 1,73 1,43 1,36
14000 Domácnosti 7 428 270 000 0,73 0,63 0,52 0,50
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 908 310 000 0,09 0,08 0,06 0,06
  CELKEM OSTATNÍ DLUHOPISY 8 336 580 000 0,82 0,71 0,58 0,56
  CELKEM 28 765 110 849 2,82 2,43 2,01 1,92