Informace k předčasnému splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí upozorňuje vlastníky diskontovaného spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ000 1003289), kteří mají zájem o předčasné splacení k datu 2.4.2012, že mají možnost podat příslušnou žádost prostřednictvím distributorů nejpozději dne 28.2.2012. Žádosti podané po tomto datu budou již v souladu s emisními podmínkami zpracovávány pro předčasné splacení k datu 2.7.2012.

Dluhopisy budou předčasně splaceny bezhotovostním převodem na peněžní účet, který vlastník dluhopisů uvedl při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Ministerstvo financí proto žádá vlastníky, kteří si podali žádost o předčasné splacení, aby si zkontrolovali správnost peněžního účtu. Dále je doporučeno provést také kontrolu doručovací adresy, neboť po datu předčasného splacení obdrží každý žadatel o předčasné splacení od Ministerstva financí prostřednictvím České pošty zdarma změnový výpis z majetkového účtu. Kontrola by měla předejít případným reklamacím plateb na nesprávný nebo nežádoucí peněžní účet a komplikacím při doručování výpisu.

Ministerstvo financí dále upozorňuje, že podle platných emisních podmínek vlastník diskontovaného spořicího státního dluhopisu nemá nárok na poměrnou část úrokového výnosu za období od data emise 11. 11. 2011 do data předčasného splacení 2. 4. 2012. To znamená, že například v případě žádosti o předčasné splacení dluhopisů ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč bude vyplacena investovaná částka zaplacená v průběhu upisovacího období, tj. 9 800 Kč. Právo na výplatu úrokového výnosu vzniká pouze při držení diskontovaného dluhopisu do data jeho řádné splatnosti 12. 11. 2012.

Jeden vlastník může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (jeden tisíc). Jeden vlastník může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (pět set tisíc).