Spořicí dluhopisy si bude moci koupit širší okruh zájemců

oddělení 1002 - Tiskové
oddělení 1002 - Tiskové

Vydáno

Jarní emise spořicích dluhopisů přinese kromě tzv. protiinflačního dluhopisu další významnou novinku. Dojde k rozšíření okruhu zájemců o další právnické osoby včetně obcí.

V podzimní pilotní emisi jsme si vyzkoušeli, že systém funguje a nyní jej můžeme rozvíjet. Proto nyní okruh zájemců rozšiřujeme o celou řadu neziskových subjektů, kterým nabídneme stejnou možnost investice, jakou mají velké finanční skupiny a od loňského podzimu i domácnosti,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Pilotní emisi spořicích státních dluhopisů v roce 2011 si mohly pořídit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti. U třech typů dluhopisů, které se nabízely už na podzim (krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční), bude okruh možných upisovatelů rozšířen o:

  • instituce vládního sektoru jako jsou veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy, kraje, města, obce či dobrovolné svazky obcí nebo zdravotní pojišťovny
  • další instituce neziskového charakteru jako jsou stavovské komory, profesní organizace a také vybraná zájmová sdružení právnických osob
  • další veřejnoprávní instituce (např. Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář)

V případě nového protiinflačního dluhopisu bude okruh možných upisovatelů naopak omezen pouze na fyzické osoby nebo občanská sdružení fyzických osob. Detaily budou zveřejněny na tiskové konferenci na počátku května.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF