Objednávky spořicích státních dluhopisů od 10. května 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil podrobnosti jarní emise spořicích státních dluhopisů. Možnost objednávek začne již 10. května a potrvá nejdéle do 31. května, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období. K připsání na majetkový účet dojde 12. června.

„Podzimní pilotní emise předčila naše očekávání, proto tento rok nabídneme emise dvě, v červnu a prosinci. Naším cílem zůstává zvyšovat podíl státního dluhu v držbě domácností, který se stále pohybuje pod průměrem vyspělých zemí. V rámci jarní emise zavádíme nový typ dluhopisu, tzv. protiinflační dluhopis, rozšiřujeme okruh možných zájemců a zvyšujeme počet distributorů a distribučních míst,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Tři stávající typy dluhopisů známé z pilotní emise zůstávají v nabídce. Jedná se o krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční. Podmínky se nijak výrazně nemění, u krátkodobého dluhopisu se prodlužuje doba splatnosti z jednoho roku na rok a půl a adekvátně se upravuje úrokový výnos. Nový, protiinflační dluhopis, bude mít sedmiletou dobu splatnosti, maximální limit objednávky na osobu ve výši 5 mil. Kč a zúžený okruh upisovatelů pouze na fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob. „Nabízím střadatelům ochranu před inflací. Výnos bude stanoven přesně podle vývoje spotřebitelských cen, a reinvestován jednou za půl roku,“ vysvětluje ministr Kalousek.

Počet distribučních míst se zvyšuje o devatenáct na 397. Všichni distributoři z podzimní emise (Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka) se na projektu budou nadále podílet. Nově splnila podmínky také J&T Banka, a. s.. „Do projektu se může od počátku zapojit každý subjekt, který splní technické, regulatorní a nákladové podmínky. Systém zůstává otevřen konkurenčnímu prostředí a pevně věřím, že již v podzimní emisi dojde k zapojení dalších distributorů,“ řekl Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku.

Více informací se dozvíte na webu projektu www.sporicidluhopisycr.cz , případně na informačních linkách a pobočkách distributorů. Na sociální síti Facebook se můžete stát „fanoušky“ projektu: www.facebook.com/sporicistatnidluhopisy .

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Přehrajte si, prosím:

Související informace