Agregátní statistika spořicích státních dluhopisů k 12. 6. 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou agregátní souhrnnou statistiku spořicích státních dluhopisů pro pilotní emisi 2011 a jarní emisi 2012. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v rozpětí jmenovité hodnoty objednávky 1000 – 50 000 Kč a 50001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů. 

OBSAH

Souhrnná statistika

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
 • Struktura emisí dle počtu držitelů SSD
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle typu držitele
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle distributorů
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD
 • Struktura distributorů dle počtu držitelů SSD
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD

Domácí fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - Československá obchodní banka, a.s.
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - Česká spořitelna, a.s.
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - Komerční banka, a.s.
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí (domácí fyzické osoby) - J&T BANKA, a.s.
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Struktura distributorů dle počtu držitelů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle věku držitele
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle pohlaví držitele
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Medián počtu prodaných kusů SSD jednomu držiteli dle věku (domácí fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)

Právnické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle typu právnické osoby
 • Struktura právnických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle distributorů (právnické osoby)
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)

Zahraniční fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (zahraniční fyzické osoby)
 • Počet prodaných kusů SSD dle občanství držitelů a jednotlivých emisí (zahraniční fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (zahraniční fyzické osoby)

Srovnání pilotní a jarní emise spořicích státních dluhopisů

 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle typu SSD (mld. ks)
 • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet držitelů v jednotlivých emisích dle typu SSD
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
 • Počet prodaných kusů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů (mld. ks)
 • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů
 • Počet držitelů SSD v jednotlivých emisích dle distributorů