Reakce na nepřesnosti týkající se změny zdanění úrokových výnosů z dluhopisů

Vydáno

V dnešních Hospodářských novinách se objevily poněkud zavádějící a nepřesné informace týkající se zdanění úrokových výnosů z dluhopisů.
 
Jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů ve výši 1 Kč byla stanovena z důvodu jednoduchého způsobu reinvestování výnosu u reinvestičního a dnes také proti-inflačního spořicího státního dluhopisu. Při jmenovité hodnotě 1 Kč se každá koruna úrokového výnosu, kterou vlastník dluhopisu obdrží, pravidelně automaticky reinvestuje formou připsání dalších dluhopisů, a dochází tak ke zvyšování počtu kusů dluhopisů v přesně stanovených půlročních či ročních intervalech. V případě stanovení vyšší jmenovité hodnoty než 1 Kč by reinvestování výnosů ze spořicích státních dluhopisů nebylo možné anebo by muselo docházet k zaokrouhlování, které by mohlo výrazně znevýhodňovat některé vlastníky. Za účelem zajištění jednoduchého způsobu reinvestice úrokového výnosu a zachování stejných podmínek pro všechny vlastníky byla stanovena jmenovitá hodnota na 1 Kč. Nejednalo se tedy o žádný „Kalouskův trik“, ale nutný krok, aby nebyli diskriminováni někteří vlastníci spořicích dluhopisů.
 
V současné době v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je efektivní daň spořicích státních dluhopisů vlivem zaokrouhlování nulová. Základ daně pro 15 % zdanění výnosu z držby cenných papírů se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry. Základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Protože jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 1 Kč, vlivem zaokrouhlení je efektivní daň nulová. Tato právní úprava platí do konce letošního roku.
 
Od 1. ledna 2013 nabude platnosti novela zákona o daních z příjmu, která zdanění výnosů upravuje. Je třeba upozornit na to, že úprava se již vydaných spořicích státních dluhopisů nedotkne a dluhopisy vydané do konce roku 2012, tedy i připravovaná podzimní emise, budou až do své splatnosti podléhat zdanění podle právní úpravy platné k datu emise. Budou tedy zachovány podmínky, za kterých si občané pořizovali dluhopisy před nabytím účinnosti této novely. Nový způsob zaokrouhlení bude použit až na dluhopisy emitované po datu účinnosti této novely.
 
Není pravdou, že by dopady na státní rozpočet byly v řádu miliard či stamilionů, protože metoda zaokrouhlování, o které se v článku píše, se vztahuje pouze na fyzické osoby. Přitom bankovní a korporátní dluhopisy dominantně nakupují právnické osoby, takže uvažovaný dopad v tomto roce bude menší než stamiliony korun. Přesto ale nelze hovořit o „ztrátě“ pro státní kasu – jedná se o legální možnost, která zde existuje již dlouhou dobu. Je to asi stejně relevantní úvaha, jako kdyby bylo napsáno, že stát tratí XX miliard korun kvůli tomu, že sazba daně z příjmů fyzických osob není 50 %, ale jen 15 %.
 
Jan Gregor,
náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty