Oznámení Ministerstva financí o vydání 2. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky formou reinvestice výnosu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 11. 11. 2012 proběhlo vydání 2. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2016 (ISIN CZ0001003297) vydaného dne 11. 11. 2011 formou reinvestice výnosu. Tento dluhopis vlastnilo k datu reinvestice 20 978 vlastníků v celkové jmenovité hodnotě 9 043 017 307 Kč a počet vydaných dluhopisů činí 76 218 374.

Reinvestice výnosu znamená, že výnos dluhopisu není pravidelně vyplácen, nýbrž je jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů na majetkový účet vlastníka. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisu jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisu.

Související dokument:

 Oznámení Ministerstva financí o vydání 2. tranše REINVESTIČNÍHO spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011 – 2016 formou reinvestice výnosu (.PDF, 288 kB)