Oznámení Ministerstva financí o vydání 3. tranše Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky formou reinvestice výnosu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 12. 2012 proběhlo vydání 3. tranše Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 – 2019 (ISIN CZ0001003586) vydaného dne 12. 6. 2012 formou reinvestice výnosu. K datu reinvestice bylo připsáno 4 204 226 kusů spořicích státních dluhopisů na majetkové účty 2 434 osob.

Reinvesticí výnosu se rozumí, že výnos dluhopisu není pravidelně vyplácen, nýbrž je dvakrát ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších Proti-inflačních spořicích státních dluhopisů na majetkový účet vlastníka. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy na majetkovém účtu každý půl rok zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisu jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisu.

 Oznámení Ministerstva financí o vydání 3. tranše PROTI-INFLAČNÍHO spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 – 2019 formou reinvestice výnosu (.PDF, 232 kB)