Začíná upisovací období Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes začíná nepřetržitý prodej Dluhopisu Republiky. První upisovací období emise dluhopisů potrvá do 18. 1. 2019 a datum emise je stanoven na 1. 2. 2019.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany, symbolicky nazvaných jako Dluhopisy Republiky, dnes začíná prvním upisovacím obdobím, které je stanoveno na 3. 12. 2018 – 18. 1. 2019. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. 2. 2019. Bližší informace k následujícímu bezprostředně navazujícímu upisovacímu období budou zveřejněny v lednu 2019.

Dluhopisy lze upsat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo prostřednictvím 25 vybraných poboček smluvního distributora, kterým je v současnosti Československá obchodní banka, a. s. Podáním žádosti o úpis u distributora bude upisovatelům automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit v období od 1. 1. 2019 do 23. 1. 2019. V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, se cena úpisu hradí přímo na platební účet Ministerstva financí. Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora. Nebude-li platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 23. 1. 2019, žádost o úpis bude stornována.

Zájemci o dárkové certifikáty Dluhopisu Republiky, kteří chtějí originálním způsobem obdarovat své blízké během blížících se vánočních svátků, by neměli odkládat návštěvu pobočky Československé obchodní banky, a. s., pokud chtějí mít jistotu, že dárkový certifikát obdrží včas.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz