Příručka investora

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 6. 1. 2022

Aktuálně neprobíhá žádné upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Ministerstvo financí aktuálně nevydává emise Dluhopisu Republiky, neboť z hlediska efektivní správy státního dluhu a nastavování strategie jeho financování je žádoucí se zaměřit na diverzifikaci dluhových nástrojů. Analýza potřeby financování nicméně probíhá s přihlédnutím k dění na finančním trhu neustále, a to i s ohledem na nabídku produktů dostupných přímo občanům. Bližší informace o struktuře a způsobech krytí potřeby financování v příslušném rozpočtovém roce jsou uvedeny ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky, jejímž účelem je prezentace základního rámce programu financování státu pro daný rok.