Blíží se konec pátého upisovacího období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

V pátek 20. 12. 2019 končí páté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Předvánoční upisovací období emisí Dluhopisu Republiky skončí 20. 12. 2019, zájemci o státní dluhopisy tak mají poslední možnost jejich pořízení. Dluhopis Republiky představuje nejbezpečnější konzervativní způsob zhodnocení úspor s garantovaným výnosem. Všechny aktuálně nabízené emise Dluhopisu Republiky, tj. reinvestiční, proti-inflační a fixní dluhopis, je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo také na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. Na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s., mohou zájemci o státní dluhopisy podávat žádosti o úpis reinvestičního dluhopisu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 23. 12. 2019, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 23. 12. 2019, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 2. 1. 2020.

Informace k emisím Dluhopisu Republiky nabízeným v následujícím upisovacím období, které je stanoveno na 23. 12. 2019 – 13. 3. 2020, budou vyhlášeny nejpozději k datu začátku upisovacího období.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.