Dnes končí páté upisovací období

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes končí páté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovní doby na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.), a České spořitelny, a.s. (ČS, a.s.).

Zájemci o státní dluhopisy mohou žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu o úpis všech nabízených emisí Dluhopisu Republiky, tj. Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026, FIX %, Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026, CPI %, nebo Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026, 1,25 %. Všechny typy dluhopisů lze pořídit na vybraných pobočkách ČS, a.s. Reinvestiční dluhopis lze pořídit rovněž na vybraných pobočkách ČSOB, a. s.

Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,25 % p. a. a jeho výše je pro všechna výnosová období konstantní až do splatnosti dluhopisu. Reinvestiční dluhopis má rovněž předem pevně nastavené výnosy, oproti fixnímu dluhopisu však každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,42 %. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 % p. a. Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je nutné uhradit tak, aby do 23. 12. 2019 byly peněžní prostředky připsány na platebním účtu k tomu určeném. V opačném případě se žádost o úpis stane neplatnou. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., nebo ČS, a.s., je potřeba cenu upisovaných dluhopisů uhradit na platební účet daného distributora, v případě podání žádosti o úpis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu se úhrada provádí na platební účet Ministerstva financí.

V pondělí 23. 12. 2019 budou na internetových stránkách Ministerstva financí uveřejněny informace k bezprostředně navazujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které potrvá od 23. 12. 2019 do 13. 3. 2020.