Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 2. 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Od obnovení prodeje státních dluhopisů pro občany uběhl více než rok. Dne 1. 2. 2020 byla v této souvislosti vydána 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019 2025, FIX %, ISIN CZ0001005623, vydaného dne 1. 2. 2019, formou reinvestice výnosu. Vlastníkům, kteří zakoupili první emisi Dluhopisu Republiky byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za první výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

Zároveň k tomuto datu bylo možné podat žádost o předčasné splacení jmenovité hodnoty výše uvedeného dluhopisu před datem splatnosti. V období od 1. 11. 2019 do 29. 11. 2019, které je stanoveno emisními podmínkami, projevilo zájem o předčasné splacení celkem 62 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 21 791 000 Kč. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat změnový výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.