Dluhopis Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Datum emise: 1.2.2019

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek. Žádost o předčasné splacení je rovněž možné podat prostřednictvím distributora, a to za poplatek dle platného ceníku .

Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích. Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanovených příslušnými emisními podmínkami. Při předčasném splacení bude vyplacen také výnos dluhopisu za poslední výnosové období. Vzhledem k tomu, že výnos dluhopisu s každým dalším výnosovým obdobím narůstá, je výhodné držet dluhopisy co nejdéle.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

Datum prvního možného podání žádosti o předčasné splacení  Datum posledního možného podání žádosti o předčasné splacení Datum předčasného splacení
Předčasné splacení Dluhopisu Republiky s datem emise 1. 2. 2019 (ISIN CZ0001005623)
1.11.2019  29.11.2019  1.2.2020 
2.11.2020  30.11.2020  1.2.2021 
1.11.2021  30.11.2021  1.2.2022 
1.11.2022  30.11.2022  1.2.2023 
1.11.2023  30.11.2023  1.2.2024