Možnost reinvestice do Dluhopisu Republiky končí 11. 5. 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Vlastníci spořicích státních dluhopisů splatných dne 12. června 2020 mohou do 11. května 2020 požádat o reinvestici jejich jmenovité hodnoty, popřípadě celého posledního výnosu.

Zájemci z řad vlastníků Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2020, CPI %, si tak mohou namísto zaslání peněžních prostředků pořídit jednu z aktuálně upisovaných emisí Dluhopisu Republiky, reinvestiční, proti-inflační či fixní státní dluhopis, které jim budou připsány na majetkové účty k datu 1. července 2020.

Po datu 11. května již nebude možné o reinvestici požádat. Pořízení Dluhopisu Republiky bude samozřejmě stále možné, a to již pouze prostřednictvím podání žádosti o úpis a uhrazení hodnoty upisovaných státních dluhopisů na platební účet. Aktuální úpis emisí Dluhopisu Republiky potrvá do 12. června 2020.

Žádost o reinvestici jmenovité hodnoty, popřípadě posledního výnosu, je možné podat pouze prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Bližší informace k jeho případnému zřízení naleznete zde: Elektronický přístup. Vzhledem k tomu, že část přihlašovacích údajů je doručována prostřednictvím České pošty na uvedenou doručovací adresu, je vhodné počítat s dobou 14 dní na jejich doručení.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.